Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 28/11/2017 13:22

Phú Yên:

Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

Nội dung tập trung vào việc đổi mới cách tiếp cận quá trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; một số vấn đề chung về xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương;

Quy trình xây dựng bài học theo chủ đề dạy học gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông; thiết kế và thử nghiệm tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bài học theo chủ đề gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Sau tập huấn, các trường THPT, THCS&THPT tổ chức triển khai các nội dung đã được tập huấn đến cán bộ quản lý và giáo viên tại đơn vị.

Lập Phương