Giáo dục

Tập huấn thành viên hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1

ĐỨC TRÍ - 14:47 04/07/2019
TS. Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ GDTH phát biểu tại hội thảo - tập huấn. TS. Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ GDTH phát biểu tại hội thảo - tập huấn.

Các thành viên Hội đồng thẩm định sẽ nghiên cứu thảo luận theo đặc trưng của bộ môn, đặc biệt là SGK lớp 1, để từ đó thống nhất được cách hiểu, cách tiếp cận khi đánh giá SGK lớp 1.

Mục đích cuối cùng là có những bộ SGK chất lượng tốt để triển khai chương trình GDPT mới. 

Theo quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK thì:  

Hội đồng bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà  quản lý giáo dục có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các tổ chức có liên quan; có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là các nhà  giáo đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Thành viên của hội đồng thẩm định SGK lớp 1 là những người có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 7 người.

Tiêu chuẩn thành viên hội đồng phải có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt; có đủ sức khỏe và thời gian tham gia thẩm định SGK;

Có trình độ từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với SGK được thẩm định;

Đã từng tham gia một trong các công việc như: xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, biên soạn SGK, thẩm định SGK; hoặc có ít nhất 3 năm trực tiếp dạy học ở cấp học có SGK được thẩm định...  

Hội thảo – Tập huấn các thành viên tham gia thẩm định SGK lớp 1 sẽ diễn ra trong 3 ngày. Kết thúc ngày 6/7/2019.

Đức Trí

Bình luận của bạn đọc