rssheader

31/07/2021

Tập huấn giảng viên quản lý GD chủ chốt thực hiện Chương trình GDPT mới

Hiếu Nguyễn - 06/05/2019, 10:33 GMT+07 | Giáo dục
Ông Nguyễn Xuân Thành – Giám đốc dự án RGEP – ETEP, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại khai mạc đợt tập huấn Ông Nguyễn Xuân Thành – Giám đốc dự án RGEP – ETEP, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại khai mạc đợt tập huấn

Theo ông Nguyễn Xuân Thành – Giám đốc dự án RGEP – ETEP, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT), các học viên tham gia tập huấn là các tiến sĩ, thạc sĩ, có chuyên môn về quản lý giáo dục, được lựa chọn từ 9 trường ĐH, học viện: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý giáo dục.

Nội dung khoá tập huấn tập trung vào 2 vấn đề: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT.

Khoá tập huấn nhằm giúp 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt hiểu sâu về chương trình giáo dục phổ thông mới ở góc độ của nhà quản lý. Từ đó, học viên cùng với đội ngũ xây dựng tài liệu của Học viện Quản lý giáo dục (đơn vị chủ trì tập huấn) sẽ thảo luận và hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho cán bộ quản lý cấp sở/phòng và hiệu trưởng trường phổ thông.

Tài liệu này thể hiện rõ việc hướng dẫn chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình mới để cán bộ quản lý cấp sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT chỉ đạo triển khai ở các địa phương, nhà trường; hướng dẫn tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn thực hiện chương trình mới trong trường phổ thông dành cho hiệu trưởng.

Đồng thời với việc hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ được phát triển các năng lực đáp ứng yêu cầu tập huấn cho 1.028 cán bộ quản lý cấp sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và 4.000 hiệu trưởng cốt cán.

Ông Vũ Đình Chuẩn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học phát biểu tại hội thảo – tập huấn. 

Sau khoá tập huấn này, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hai nhóm đối tượng trên trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ mà chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Khoá tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có sự tham gia đứng lớp, trao đổi của các chủ biên chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học, lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học, để giúp học viên hiểu tường tận các vấn đề khoá tập huấn đặt ra.

Tại khai mạc khoá tập huấn, ông Nguyễn Xuân Thành đồng thời trao đổi với các học viên về nội dung, mục đích của khoá học, nói rõ vai trò trách nhiệm của họ trong khoá tập huấn nói riêng và công việc bồi dưỡng đội ngũ quản lý giáo dục phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới nói chung.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) - ông Vũ Đình Chuẩn và Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) - ông Thái Văn Tài trao đổi những chính sách, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong những năm qua và theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước đó, vào tháng 4/2019, dự án RGEP – ETEP đã tổ chức đợt 1 khoá tập huấn dành cho 200 báo cáo viên nguồn.

 

Tới đây, khoá tập huấn 1.028 cán bộ quản lý cấp sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT sẽ diễn ra vào 3 ngày 13-15/5 tại 4 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ. Các học viên tham gia tập huấn gồm 315 cán bộ quản lý cấp sở GD&ĐT, 713 cán bộ quản lý (hoặc chuyên viên) cấp phòng GD&ĐT phụ trách đủ ba khối cấp học: Tiểu học, THCS, THPT.

 

Nội dung khoá tập huấn là tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT. Mục tiêu của việc tập huấn là để đội ngũ này hiểu rằng cấp quản lý cần thực hiện và chỉ đạo thực hiện những gì thì đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới và giúp chương trình triển khai hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm