Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 28/6/2015 15:03

Tạo điều kiện cho thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Tạo điều kiện cho thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học và Sở GD&ĐT chủ trì cụm thi thực hiện nghiêm túc một số nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. 

Theo đó, yêu cầu triển khai thực hiện tốt mọi hoạt động tại các cụm thi, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự tại các cụm thi và nơi ăn nghỉ của thí sinh.

Các đơn vị chủ trì cụm thi sử dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có và tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ nơi ăn nghỉ cho thí sinh và gia đình phụ huynh học sinh.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 30/6/2015. Ngày này, thí sinh sẽ đến địa điểm thi, làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có).

Bắt đầu từ ngày 1/7, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên. Thời gian thi buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ.

Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

30/6

sáng

từ 8h

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)

1/7

sáng

Toán

180 phút

7 giờ 55

8h

chiều

Ngoại ngữ

90 phút

13 giờ 45

14h

2/7

sáng

Ngữ văn

180 phút

7 giờ 55

8h

chiều

Vật lí

90 phút

13 giờ 45

14h

3/7

sáng

Địa lí

180 phút

7 giờ 55

8h

chiều

Hóa học

90 phút

13 giờ 45

14h

4/7

sáng

Lịch sử

180 phút

7 giờ 55

8h

chiều

Sinh học

90 phút

13 giờ 45

14h

Lập Phương