Giáo dục

Phú Thọ:

Tăng cường quản lý hoạt động tư vấn du học và đào tạo ngoại ngữ, tin học

HẢI BÌNH - 16:55 15/02/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện đúng các quy định về hoạt động tư vấn du học và trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định.

Không lợi dụng hoạt động tư vấn du học để đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc (hoạt động xuất khẩu lao động trá hình), vi phạm các quy định của Việt Nam và các nước. Không tuyên truyền, thông tin, quảng cáo sai lệch về tư vấn du học đến công dân.

Thực hiện tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi đi học tập và làm việc ở nước ngoài, đảm bảo không vi phạm các quy định của nước sở tại.

Đối với các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, Sở GD&ĐT yêu cầu thực hiện đúng các quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT của Bộ GD&ĐT hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản liên quan. Không sử dụng lao động chưa đảm bảo các quy định.

Đối với phòng GD&ĐT huyện, thị, thành cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc tổ chức hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn huyện, thị, thành. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tư vấn du học đến người dân, học sinh trên địa bàn, tiếp tục thực hiện công văn của Sở GD&ĐT về việc cảnh báo các thông tin sai lệch về tư vấn du học Nhật Bản.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, yêu cầu của Sở GD&ĐT Phú Thọ là thực hiện tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và làm việc.

Tuyên truyền đến người dân, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của các nước học sinh, sinh viên đến du học. Cảnh báo về những thông tin, quảng cáo không chính xác về tư vấn du học đến học sinh, phụ huynh học sinh, tìm hiếu kỹ các thông tin của công ty hoạt động tư vấn du học, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công văn của Sở GD&ĐT về việc cảnh báo các thông tin sai lệch về tư vấn du học Nhật Bản.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc