Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 18/7/2017 10:41

Tăng cường quản lí kiểm tra lại, xét lên lớp cho học sinh trung học

Tăng cường quản lí kiểm tra lại, xét lên lớp cho học sinh trung học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai chỉ đạo các phòng GD&ĐT, trường phổ thông trực thuộc yêu cầu tăng cường quản lí việc kiểm tra lại và xét lên lớp cho học sinh trung học.

Trong văn bản số 1302/SGDĐT-GDTrH, Sở GD&ĐT yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại Công văn số 1052/SGDĐT-GDTrH ngày 13/6/2016 của Sở về việc tổ chức kiểm tra lại và xét lên lớp của học sinh.

Quản lý chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm, nhận xét và đánh giá học sinh trong bài kiểm tra lại, đảm bảo nguyên tắc:

Việc ra đề kiểm tra lại phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình môn học của Bộ GD&ĐT và theo quy trình biên soạn đề. Mỗi môn phải có tối thiểu 2 đề và hướng dẫn chấm, giáo viên được phân công ra đề niêm phong, bảo mật nộp đề và hướng dẫn chấm cho hiệu trưởng bảo quản.

Hiệu trưởng tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên chọn đề chính thức và đề dự bị; lập biên bản bốc thăm gồm có đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện ban thanh tra nhân dân, đại diện tổ bộ môn.

Việc chấm bài kiểm tra cần đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan tránh trường hợp học sinh ngồi nhầm lớp.

Toàn bộ hồ sơ kiểm tra lại và xét lên lớp phải được lưu trữ tại đơn vị để phục vụ cho thanh tra, kiểm tra.

Trước khi tổ chức kiểm tra lại, các nhà trường báo cáo kế hoạch tổ chức kiểm tra, trong đó nêu rõ thời gian tổ chức kiểm tra, số học sinh kiểm tra lại tương ứng của từng bộ môn và thời gian chấm bài về Phòng GD&ĐT (đối với cấp THCS) và Sở GD&ĐT (đối với cấp THPT).

Sau khi tổ chức kiểm tra xong, các nhà trường tập hợp đề kiểm tra lại và hướng dẫn chấm của tất cả các môn học, báo cáo kết quả xét lên lớp bang file mềm về Phòng GD&ĐT (đối với cấp THCS), Sở GD&ĐT (đối với cấp THPT).

Lập Phương