Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 2/4/2019 15:27

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GDĐT Vĩnh Phúc vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bậc học giáo dục phổ thông.

Theo văn bản này, đối với giáo dục phổ thông, ở GDĐT giao phòng Giáo dục phổ thông chủ động lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường tiểu học, THCS và THPT trong toàn tỉnh.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính như công tác quản lý của hiệu trưởng, hoạt động lao động của sư phạm nhà giáo.

Cụ thể, với công tác quản lý của hiệu trưởng sẽ kiểm tra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học tích hợp các nội dung, khai thác sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn;

Kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường; triển khai các mặt hoạt động của nhà trường; thực hiện chế độ làm việc của CBQL, giáo viên; triển khai cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; sinh hoạt tổ chuyên môn, công tác giáo viên chủ nhiệm…

Về hoạt động lao động sư phạm của nhà giáo sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện quy định về chuyên môn; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị dạy học.

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị, nhà trường phổ biến kế hoạch và nội dung kiểm tra tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên trong trường học để thực hiện.

Hải Bình