Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 7/9/2017 20:49

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống qua dạy học

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống qua dạy học

GD&TĐ - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Theo đó Bộ GD&Đ đề nghị các sở GDĐT: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

Các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, tích hợp, lồng ghép trong các môn học liên quan; các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp lứa tuổi. 

Xem chi tiết Công văn TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD&ĐT