Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 11/9/2015 14:19

Tăng cường đổi mới hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Tăng cường đổi mới hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu bài học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang yêu cầu các nhà trường cần tăng cường đổi mới hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
 

Trên cơ sở các nội dung đã được hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tổ chức trao đổi, thảo luận, thống nhất để xây dựng các chủ đề dạy học; lựa chọn các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để dạy một bài khó, chủ đề mới sao cho hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

Khuyến khích việc dự giờ, rút kinh nghiệm bài học để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung chủ đề, phân phối chương trình các môn học, làm quen với phương pháp, kỹ thuật, hình thức tổ chức dạy học tích cực và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh;

Bố trí các cuộc họp, thảo luận, rút kinh nghiệm giờ dạy để làm tư liệu chia sẻ cho đông đảo giáo viên trong và ngoài đơn vị.

Khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch (yêu cầu, nội dung và hình thức cơ bản của kế hoạch đã được Sở GD&ĐT hướng dẫn.

Các hoạt động chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra của các cấp quản lý, Sở GD&ĐT yêu cầu đều phải tôn trọng chương trình, kế hoạch của đơn vị (khi đã được hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm phê duyệt).

Các cấp quản lý, người dự giờ chưa đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với các chủ đề dạy học mới nếu giáo viên không có nguyện vọng được xếp loại.

Lập Phương

Tin tiêu điểm