Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 18/2/2017 11:24

Tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Đó là nội dung văn bản Sở GD&ĐT Phú Yên gửi các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố ký ban hành ngày 15/2.

Theo văn bản này, trong những năm qua, quy mô mạng lưới trường, lớp mầm non tư thục ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh, góp phần giảm tình trạng quá tải trong các trường mầm non công lập.

Tuy nhiên, công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ em.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, đảm bảo sự công bằng của trẻ trong việc hưởng các quyền về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương; chỉ đạo quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu đông dân cư.

Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với UBND xã/phường tiến hành rà soát kiểm tra, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn về điều kiện thành lập trường: quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của ngành...

Đối với cơ sở GDMN đang hoạt động mà chưa được cấp phép cần hướng dẫn, hỗ trợ để chủ trường, chủ nhóm lớp hoàn thiện các điều kiện để được cấp phép theo quy định; kiên quyết đình chỉ các cơ sở GDMN không đủ điều kiện hoạt động.

Giao trách nhiệm cho các cơ sở GDMN công lập trên địa bàn hỗ trợ về công tác quản lý chuyên môn đối với các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; có biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường họp vi phạm đạo đức nhà giáo trong chăm sóc giáo dục trẻ.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu phòng GD&ĐT định kỳ tổ chức hội thảo, giao ban chuyên đề với UBND xã, phường, hiệu trưởng, chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non trên địa bàn về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của UBND xã, phường theo phân câp quản lý nhà nước về giáo dục.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tham gia các phong trào, các cuộc vận động, hội thi...của ngành; bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu cho cán bộ quản lý, giáo viên; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình nhằm tạo sự bình đẳng về quyền lợi của người lao động giữa cơ sở GDMN công lập và tư thục.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đã được cấp phép hoạt động và các cơ sở giáo dục mầm non tư thục chưa được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh lựa chọn trường, lớp, đảm bảo điêu kiện chăm sóc giáo dục cho con em mình.

Đồng thời tuyên truyền cho nhân dân trong khu dân cư, tổ dân phố giám sát, phát hiện các cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoạt động trái quy định, không đảm bảo an toàn cho trẻ, đề nghị với chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Lập Phương