Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 26/4/2017 08:07

Tăng cường chỉ đạo tổ chức thi THPT quốc gia 2017

Tăng cường chỉ đạo tổ chức thi THPT quốc gia 2017

GD&TĐ - UBND tỉnh Phú Yên ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị đưa ra những yêu cầu cụ thể cho Sở GD&ĐT, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường: ĐH Xây dựng Miền Trung, ĐH Phú Yên, ĐHSP - Đại học Đà Nằng.

Theo đó, Sở GD&ĐT được yêu cầu căn cứ vào Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về các kỳ thi hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức thi và công tác tuyển sinh trên địa bàn tỉnh; dự báo những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để chủ động có phương án xử lý; chủ trì, phối hợp với các trường ĐH được Bộ giao nhiệm vụ phối hợp, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công các kỳ thi và tuyển sinh đảm bảo công bằng, khách quan và thuận lợi nhất cho thí sinh;

Bảo đảm các điều kiện cần thiết về giao thông, đi lại, ăn, nghỉ, vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh trước, trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, yêu cầu, những nội dung đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đến học sinh, phụ huynh; phổ biến, quán triệt trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh lóp 12 về Quy chế thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, các quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác thi; chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và tổ chức ôn tập cho học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi;

Hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, đăng ký tuyển sinh và có trách nhiệm giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến thi và tuyển sinh; tổ chức thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, Kế hoạch tuyển sinh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tăng cường quán triệt Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi; tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 đảm bảo nghiêm túc, đúng Quy chế thi; chỉ đạo các cơ sở giáo dục được chọn làm điểm thi chỉnh trang cơ sở vật chất, phòng thi và các đồ dùng cần thiết; xây dựng kế hoạch hậu cần, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có phục vụ các kỳ thi;

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017- 2018; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác thi, đảm bảo tiến độ quy định; tổng hợp tình hình, kết quả các kỳ thi báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT theo đúng thời gian quy định...

Lập Phương

Tin tiêu điểm