Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 11/8/2017 11:23

Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng và lồng ghép các chương trình giáo dục giới tính, tăng cường giáo dục kiến thức, biện pháp, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh, người chăm sóc trẻ, người trực tiếp làm việc với trẻ em bằng nhiều hình thức, nội dung và phương pháp phù hợp với lứa tuổi và bậc học.

Tiếp tục tăng cường xây dựng trường học an toàn, thân thiện, phòng, chống tai nạn thương tích. Chủ động rà soát, kiểm tra, thực hiện loại trừ các nguyên nhân gây thương tích thường gặp cho học sinh: ngã, hóc, sặc, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau, đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ độc do hóa chất, thực phẩm, tai nạn giao thông.

Củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò Phòng tư vấn trường học để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em (nếu có).

Lập Phương