Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 28/5/2015 07:33

Tạm dừng xét “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2015 cho sinh viên

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga trai giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" cho sinh viên.Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga trai giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" cho sinh viên.

GD&TĐ - Hàng năm, Bộ GD&ĐT tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên theo Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, ngày 30/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. 

Trong đó có quy định: Thời hạn tổ chức xét tặng giải thưởng không dưới 3 năm một lần đối với giải thưởng mà tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã quyết định tạm dừng tổ chức Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong năm 2015.

Từ năm 2016, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ ban hành Thông tư mới thay thế Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 và thực hiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014.

Lập Phương

Tin tiêu điểm