Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 1/11/2013 14:30

SV sư phạm từ năm thứ 2 phải tiếp cận môi trường GD phổ thông

SV sư phạm từ năm thứ 2 phải tiếp cận môi trường GD phổ thông

(GD&TĐ) - Nhiều quy định bắt buộc nhằm nâng cao nghiệp vụ cho sinh viên trường sư phạm được thể hiện tại dự thảo quy chế đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong hoạt động đào tạo giáo viên phổ thông Bộ GD&ĐT vừa công bố

(GD&TĐ) - Nhiều quy định bắt buộc nhằm nâng cao nghiệp vụ cho sinh viên trường sư phạm được thể hiện tại dự thảo quy chế đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong hoạt động đào tạo giáo viên phổ thông Bộ GD&ĐT vừa công bố

SV ngành SP Giáo dục tiểu học TGU thực tập tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ (TP. Mỹ Tho)
SV ngành SP Giáo dục tiểu học ĐH Tiền Giang thực tập tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ

100% thời lượng thực hành tại trường phổ thông

Dự thảo nêu rõ, sinh viên sư phạm phải được tiếp cận môi trường giáo dục phổ thông muộn nhất là từ đầu năm học thứ hai; đồng thời có trách nhiệm tham gia các hoạt động rèn luyện NVSP tối thiểu đạt 80% thời lượng của chương trình đào tạo NVSP, trong đó phải đảm bảo 100% thời lượng thực hành, thực tập sư phạm tại trường phổ thông.

Việc đào tạo, rèn luyện NVSP cho sinh viên là trách nhiệm của tất cả giảng viên của cơ sở đào tạo giáo viên. Giảng viên dạy các môn có liên quan đến giáo dục phổ thông phải liên hệ kiến thức chuyên ngành với chương trình, SGK phổ thông và mỗi năm phải tham gia dự giờ ít nhất 10 tiết tại trường phổ thông. Đồng thời, các giảng viên này và các giảng viên bộ môn Lí luận và phương pháp giảng dạy môn học phải có trách nhiệm phối hợp với nhau trong đào tạo và rèn luyện NVSP cho sinh viên.

Chương trình các môn học thuộc phần NVSP phải chiếm ít nhất 25% tổng số tín chỉ/thời lượng của toàn bộ chương trình đào tạo giáo viên, trong đó tối thiểu là 50% dành cho thực hành, thực tập.

Phải có giảng viên làm việc tại trường thực hành SP như GV phổ thông

Mỗi cơ sở đào tạo giáo viên phải có các phòng thực hành và rèn luyện kĩ năng sư phạm, đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và rèn luyện NVSP. Đồng thời, phải có người hoặc bộ phận chuyên trách tổ chức rèn luyện NVSP đảm bảo các nguyên tắc theo quy định.

Người hoặc bộ phận chuyên trách này có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo triển khai đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại cơ sở đào tạo, trường phổ thông và đánh giá rèn luyện NVSP; tổ chức phối hợp giữa các giảng viên dạy bộ môn Lí luận và phương pháp giảng dạy môn học với giảng viên dạy các bộ môn có liên quan đến giáo dục phổ thông trong việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.

Mỗi ngành đào tạo giáo viên có ít nhất 1 giảng viên làm việc tại trường thực hành sư phạm như một giáo viên phổ thông ít nhất 30% thời gian làm việc theo quy định. Giảng viên này là người có hiểu biết, kinh nghiệm về giáo dục phổ thông, có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ giáo viên và sinh viên thực tập sư phạm, hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm và tham gia đánh giá kết quả rèn luyện NVSP của sinh viên tại trường phổ thông.

Kết quả đào tạo và rèn luyện NVSP tại trường phổ thông của sinh viên là tổng hợp kết quả đánh giá của giảng viên phụ trách đoàn thực tập và của giáo viên hướng dẫn thực hành, thực tập sư phạm ở trường phổ thông. Chỉ những sinh viên đạt những yêu cầu theo quy định của quy chế này và kết quả các học phần trong chương trình đào tạo NVSP đều đạt từ trung bình trở lên mới đủ điều kiện được đánh giá.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN