Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 17/10/2013 20:33

SV Lào, Campuchia không áp dụng yêu cầu đầu ra ngoại ngữ

SV Lào, Campuchia không áp dụng yêu cầu đầu ra ngoại ngữ

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các trường về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với lưu học sinh học đại học Lào và Campuchia đang theo học các chương trình đào tạo ở trình độ ĐH giảng dạy bằng tiếng Việt tại Việt Nam.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các trường về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với lưu học sinh học đại học Lào và Campuchia đang theo học các chương trình đào tạo ở trình độ ĐH giảng dạy bằng tiếng Việt tại Việt Nam.

Theo đó, không bắt buộc áp dụng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra đối với sinh viên Lào và Campuchia.

Xem xét việc giảng dạy tiếng Việt thay thế cho các ngoại ngữ khác trong chương trình đào tạo để hỗ trợ sinh viên Lào và Campuchia đáp ứng nhu cầu học tập tuỳ theo năng lực tiếng Việt của từng cá nhân và điều kiện cụ thể của từng trường.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên Lào và Campuchia khi các em có nhu cầu học các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt.

Lập Phương