Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 23/10/2013 22:07

Sửa đổi quy định mở ngành trình độ TCCN

Sửa đổi quy định mở ngành trình độ TCCN

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN.

Theo đó, một loạt những sửa đổi, bổ sung liên quan đến điều kiện mở ngành. Đó là: Ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường, quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương và của ngành.

Có đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành đăng ký mở. Trong đó, ít nhất 3 giáo viên có ngành đào tạo cùng nhóm ngành với ngành đăng ký mở và phải phù hợp với ngành đăng ký mở.

Riêng các ngành thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và nhóm ngành Thể dục thể thao phải có ít nhất 2 giáo viên có ngành đào tạo phù hợp với ngành đăng ký mở.

Phòng học đáp ứng được quy mô đào tạo, đảm bảo diện tích sàn xây dựng không ít hơn 2 m2/học sinh. Các phòng học phải đảm bảo về ánh sáng, thông gió, an toàn vệ sinh, cháy nổ và các trang thiết bị cơ bản phục vụ cho dạy - học.

Đối với những ngành đào tạo mà Bộ, ngành chủ quản lĩnh vực đó có quy định cụ thể về điều kiện để được phép mở ngành đào tạo thì cơ sở đào tạo phải đáp ứng được cả các quy định này đối với ngành đăng ký mở...

Liên quan đến điều kiện mở ngành, dự thảo cũng bổ sung nội dung: Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết đối với những ngành đăng ký mở là ngành đặc thù, không thể đáp ứng được các yêu cầu mở ngành theo quy định. Trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành ký quyết định sau khi nhận được ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ GD&ĐT.

Dự thảo bãi bỏ nội dung: Cơ sở đào tạo đã thành lập và tổ chức đào tạo được trên 3 năm được phép tự thẩm định chương trình đào tạo.

Ngoài ra, một số những sửa đổi, bổ sung khác liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo và quy trình mở ngành đào tạo trình độ TCCN.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN