Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 8/11/2013 17:53

Sửa đổi quy định công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Sửa đổi quy định công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ em 5 tuổi

(GD&TĐ) - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMN TNT).

(GD&TĐ) - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMN TNT).

Theo Thông tư này, trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT phải hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) do Bộ GD&ĐT ban hành trước 6 tuổi.

Trẻ em hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) là trẻ em được học 2 buổi/ngày trong thời gian một năm học (9 tháng) theo Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) do Bộ GD&ĐT ban hành, số ngày nghỉ học không quá 45 ngày.

Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT phải đạt những tiêu chuẩn về trẻ em, giáo viên, cơ sở vật chất. Như, huy động 95% trở lên số trẻ em 5 tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 90% số trẻ trong độ tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi).  Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 90% trở lên. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi đều dưới 10%.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi cao, hải đảo, huy động 90% trở lên số trẻ em 5 tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 80% số trẻ trong độ tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi); 100% số trẻ em mẫu giáo 5 tuổi dân tộc thiểu số ra lớp được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 80% trở lên. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi đều không quá 15%.

Về giáo viên, 100% giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định; đủ số lượng giáo viên dạy lớp 5 tuổi; 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn.

Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) đạt tỷ lệ 1 phòng học/lớp (nhóm). Phòng học lớp năm tuổi được xây kiên cố hoặc bán kiên cố; trong đó phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5 m2/trẻ. Đối với vùng đặc biệt khó khăn, phòng học bảo đảm an toàn, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đủ ánh sáng; trong đó phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5 m2/trẻ. 100% lớp năm tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo quy định. Trường học xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch và hệ thống thoát nước; có nhà bếp; công trình vệ sinh đủ và đạt yêu cầu; sân chơi có đồ chơi ngoài trời.

Đối với đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn, nếu 2 năm liền không duy trì được kết quả phổ cập thì bị xóa tên trong danh sách đã đạt chuẩn. Việc công nhận lại phải được thực hiện như đối với đơn vị được kiểm tra công nhận lần đầu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013. Đối với các đơn vị đã tiến hành kiểm tra và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận PCGDMNTNT gửi về Bộ GD&ĐT trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo Thông tư số 32/2010/BGDĐT.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN