Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 12/2/2018 10:23

Sơn La: Tổ chức góp ý dự thảo chương trình môn học

Sơn La: Tổ chức góp ý dự thảo chương trình môn học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức góp ý cho dự thảo chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Cụ thể, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên truy cập cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn tải dự thảo chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới;

Chỉ đạo toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc phạm vi quản lý nghiên cứu kỹ dự thảo, chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo; bố trí lịch để các tổ chuyên môn tổ chức lấy ý kiến của các giáo viên về dự thảo; tổ chức họp hội đồng lấy ý kiến góp ý cho dự thảo.

Các đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý (từng môn, từng hoạt động giáo dục) gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 05/3/2018.

Lập Phương

Tin tiêu điểm