Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 18/2/2018 16:00

Sơn La: Tăng cường cải thiện dinh dưỡng cho học sinh

Sơn La: Tăng cường cải thiện dinh dưỡng cho học sinh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, tổ chức thực hiện việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới.

Trong đó, yêu cầu tiếp tục lồng ghép các chương trình giáo dục thay đổi hành vi về dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp với trẻ em, học sinh trong trường học; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn đối với sức khỏe và xã hội; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn.

Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để giáo dục, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và vận động thể lực phù hợp cho trẻ em, học sinh; chú trọng truyền thông, giáo dục cho học sinh về tuổi được phép mua, được phép uống rượu, bia và đồ uống có cồn; kỹ năng từ chối uống rượu, bia. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn các hoạt động buôn bán, tiếp thị sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn trong căng tin, nhà ăn tập thể, nhà ở bán trú và xung quanh trường học.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị giáo dục có tổ chức nấu ăn bán trú tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam; khuyến khích triển khai áp dụng phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” áp dụng cho các trường tiểu học ban hành theo Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT phù hợp với điều kiện của địa phương và gia đình; triển khai Chương trình sữa học đường phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tăng cường vận động thể lực phù hợp với trẻ em, học sinh (đặc biệt là chú ý đến nhóm tuổi tiền dậy thì và dậy thì).

Tổ chức theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới; phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương trong việc can thiệp để cải thiện tình trạng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh trong trường học.

Lập Phương

Tin tiêu điểm