Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 3/8/2018 15:41

Sơn La rà soát việc trang bị SGK cho học sinh diện chính sách

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc trang bị sách giáo khoa cho các trường tiểu học và THCS công lập để phục vụ học sinh diện chính sách trên địa bàn tỉnh.

Trong đó yêu cầu phòng GD&ĐT tiến hành kiểm kê, phân loại sách giáo khoa đã được Sở GD&ĐT cấp cho các trường học để cho học sinh mượn học tập trong năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018.

Báo cáo công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, rà soát đối tượng học sinh được mượn sách giáo khoa học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện, số lượng, tỷ lệ học sinh được mượn sách;

Công tác tiếp nhận, cấp phát, quản lý, sử dụng, thu hồi sách hàng năm; công tác kiểm tra, giám sát; tồn tại hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị...; kế hoạch tiếp nhận, cấp phát sách giáo khoa năm học 2018-2018 phục vụ học sinh diện chính sách trên địa bàn.

Lập Phương