Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 26/5/2015 13:26

Sơn La: Rà soát CSVC tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú

Sơn La: Rà soát CSVC tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu các nhà trường thực hiện rà soát cơ sở vật chất tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú.

Cụ thể: Tổ chức đánh giá kết quả huy động các nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng cơ sở vật chất để tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú; tổng kết các gương sáng điển hình trong phong trào để rút kinh nghiệm, đề nghị biểu dương, có hình thức ghi nhận công lao đóng góp trên địa bàn huyện, thành phố và phổ biến trong toàn tỉnh.

Đồng thời, ban hành kế hoạch, lộ trình, lộ trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trên địa bàn huyện, thành phố để tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú.

Trong đó, xác định rõ nhu cầu huy động nguồn lực xã hội hóa, nhu cầu đóng góp để chủ động trong công tác vận động, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện.

Sở GD&ĐT giao phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thực hiện báo cáo đánh giá kết quả huy động các nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng cơ sở vật chất để tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú, xây dựng kế hoạch lộ trình đầu tư cơ sở vật chất.

Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện, thành phố đề xuất biểu dương ghi nhận công lao đóng góp trên địa bàn.

Lập Phương

Tin tiêu điểm