Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 8/9/2019 06:12

Sơn La: Mở lớp xóa mù chữ đảm bảo khả thi, hiệu quả

Lớp XMC của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.Lớp XMC của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX). Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường thực hiện công tác xóa mù chữ tại các địa phương, chú trọng các vùng đồng bào dân tộc ít người, phụ nữ và trẻ em gái.

Theo đó, GDTX sẽ tăng cường công tác chỉ đạo điều tra, thống kê chính xác số người mù chữ và tái mù chữ để xây dựng kế hoạch mở lớp đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Tích cực vận động người mù chữ tham gia học các lớp xóa mù chữ (XMC). Vận động người mới biết chữ ra học lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và học tại các trung tâm học tập cộng đồng...

Ngành GDTX có trách nhiệm tham mưu với chính quyền các cấp ban hành các chính sách, kế hoạch tổng điều tra về đối tượng và số lượng công dân phải phổ cập XMC trên địa bàn.

Đồng thời, bố trí kinh phí hỗ trợ người dạy và người học XMC từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Cập nhật các chương trình, tài liệu XMC phù hợp với yêu cầu tình hình mới; nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nâng cao chất lượng phổ cập XMC.

Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp công tác XMC đã ký kết với Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Bộ đội Biên phòng...

Đức Trí

Tin tiêu điểm