Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 25/12/2017 10:02

Sơn La: miễn các loại quỹ cho học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội

Sơn La: miễn các loại quỹ cho học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa có văn bản yêu cầu phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở rà soát, miễn hoàn toàn các loại quỹ được phép thu theo quy định của cấp có thẩm quyền cho đối tượng học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội.

Năm học 2017 - 2018, nếu đã thu của đối tượng này (quỹ hội phụ huynh, quỹ đoàn đội, quỹ khuyến học, quỹ hội chữ thập đỏ...) thì trả lại cho học sinh.

Báo cáo kết quả thực hiện hoàn thành trước ngày 27/12/2017. Trong báo cáo nêu rõ số học sinh thuộc đối tượng bảo trợ theo từng cấp học.

Theo báo cáo số 215/BC-VHXH ngày 28/11/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Sơn La, trên địa bàn toàn tỉnh, hằng năm chỉ có khoảng 70 học sinh thuộc đối tượng bảo trợ.

Lập Phương