Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 13/2/2018 16:50

Sơn La: Lồng ghép giáo dục phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình học

Sơn La: Lồng ghép giáo dục phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020.

Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và giai đoạn 2018-2020. Phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho cán bộ, giáo viên, học sinh về phòng, chống HIV/AIDS và hưởng ứng lễ ra quân truyền thông ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS hàng năm.

Thường xuyên lồng ghép thông tin, giáo dục và truyền thông phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình học chính khóa, ngoại khóa phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Lập Phương