Giáo dục

Sơn La dự kiến tăng bình quân 5% học phí

LẬP PHƯƠNG - 08:57 30/03/2018
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, dự kiến mức thu học phí năm học 2018 - 2019 tăng bình quân khoảng 5% so với năm học 2017 - 2018 (mức học phí tính làm tròn đến 1.000 đồng). Cụ thể:

Khu vực phường, thị trấn: Mức học phí của giáo dục mầm non 36.000 đồng/tháng/học sinh và của cấp THCS và THPT 50.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 2.000 đồng/tháng/học sinh so với năm học 2017 - 2018 .

Khu vực I: Mức học phí của giáo dục mầm non 19.000 đồng/tháng/học sinh và của cấp THCS và THPT 27.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 1.000 đồng/tháng/học sinh.

Khu vực II: Mức học phí của giáo dục mầm non 14.000 đồng/tháng/học sinh và của cấp THCS và THPT 19.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 1.000 đồng/tháng/học sinh.

Khu vực III: Mức học phí của giáo dục mầm non 11.000 đồng/tháng/học sinh và của cấp THCS và THPT 12.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 1.000 đồng/tháng/học sinh. Cụ thể:

STT

Cấp học

Đơn vị tính

Khu vực và mức học phí

Phường, thị trấn

Xã khu vực I

Xã khu vực II

Xã khu vực III

1

Giáo dục

mầm non

Đồng/tháng/

học sinh

36.000

19.000

14.000

11.000

2

Giáo dục

phổ thông

(Cấp THCS, THPT)

Đồng/tháng/

học sinh

50.000

27.000

19.000

12.000

Mức thu học phí của học sinh căn cứ theo hộ khẩu thường trú theo địa bàn của  từng khu vực.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc