Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 30/3/2018 08:57

Sơn La dự kiến tăng bình quân 5% học phí

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Sơn La dự thảo quy định cơ chế về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dự kiến mức thu học phí năm học 2018 - 2019 tăng bình quân khoảng 5% so với năm học 2017 - 2018 (mức học phí tính làm tròn đến 1.000 đồng). Cụ thể:

Khu vực phường, thị trấn: Mức học phí của giáo dục mầm non 36.000 đồng/tháng/học sinh và của cấp THCS và THPT 50.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 2.000 đồng/tháng/học sinh so với năm học 2017 - 2018 .

Khu vực I: Mức học phí của giáo dục mầm non 19.000 đồng/tháng/học sinh và của cấp THCS và THPT 27.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 1.000 đồng/tháng/học sinh.

Khu vực II: Mức học phí của giáo dục mầm non 14.000 đồng/tháng/học sinh và của cấp THCS và THPT 19.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 1.000 đồng/tháng/học sinh.

Khu vực III: Mức học phí của giáo dục mầm non 11.000 đồng/tháng/học sinh và của cấp THCS và THPT 12.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 1.000 đồng/tháng/học sinh. Cụ thể:

STT

Cấp học

Đơn vị tính

Khu vực và mức học phí

Phường, thị trấn

Xã khu vực I

Xã khu vực II

Xã khu vực III

1

Giáo dục

mầm non

Đồng/tháng/

học sinh

36.000

19.000

14.000

11.000

2

Giáo dục

phổ thông

(Cấp THCS, THPT)

Đồng/tháng/

học sinh

50.000

27.000

19.000

12.000

Mức thu học phí của học sinh căn cứ theo hộ khẩu thường trú theo địa bàn của  từng khu vực.

Lập Phương