Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 12/12/2017 08:23

Sơn la: Chủ động phát hiện học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại

Sơn la: Chủ động phát hiện học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu các các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Trong đó yêu cầu thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giới và kỹ năng phòng, tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh; chú trọng việc rèn kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường.

Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại; thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em.

Có các giải pháp hiệu quả bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em.

Lập Phương