Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/2/2017 20:07

Sóc Trăng hướng dẫn nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh

Sóc Trăng hướng dẫn nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh

GD&TĐ - Đây là một nội dung trong hướng dẫn 426/SGDĐT-GDTH về nội dung trọng tâm trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 với giáo dục tiểu học của Sở GD&ĐT Sóc Trăng.

Theo hướng dẫn, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT huyện thị xã, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường trên cùng địa bàn tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 phù hợp với điều kiện của các nhà trường và địa phương. Cụ thể:

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá cuối năm học cần được xem xét hướng dẫn thực hiện một cách cụ thể và nghiêm túc từng khâu, từng việc: kết quả đánh giá thường xuyên đến thời điểm cuối năm học; việc ra đề kiểm tra phải được thẩm định chặt chẽ, đảm bảo việc đánh giá khách quan, chính xác; tổ chức coi, chấm bài kiểm tra bàn giao kết quả, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh...

Thống nhất về hồ sơ bàn giao học sinh cuối năm học: Biên bản bàn giao các loại hồ sơ có liên quan cùng trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên các trường học.

Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS nhận học sinh vào học lớp 6 cần làm tốt việc giám sát, theo dõi việc kiểm tra, đánh giá học sinh cuối năm học; chú ý đặc biệt đến kĩ năng đọc, viết, tính toán thông qua giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp qua bài kiểm tra của học sinh đã được giáo viên chấm điểm và nhận xét.

Lập Phương