Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 21/3/2018 08:12

Sóc Trăng chấn chỉnh chấp hành quy định đạo đức nhà giáo

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng đề nghị trưởng các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chấp hành quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Trong đó yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình thực hiện quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý từ đầu năm 2018 đến nay. Trong đó, báo cáo rõ các trường hợp vi phạm (nếu có). Báo cáo gửi về Sở trước ngày 22/3/2018.

Trưởng các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác chỉ đạo, chấn chỉnh tình hình thực hiện công tác chuyên môn, chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, của ngành; chấp hành các quy định về đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý.

Lập Phương