Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 4/10/2015 08:00

Sóc Trăng ban hành kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2016 – 2020

Sóc Trăng ban hành kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2016 – 2020

GD&TĐ - UBND tỉnh Sóc Trăng xây dựng kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu chung là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 26%. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bồi dưỡng cán bộ, công chức các xã theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu cụ thể đối vói đào tạo nghề, giai đoạn 2016 - 2020, đào tạo, bồi dưỡng cho 65.000 người, trong đó: Đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp là 4.800 người, trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 60.200 người. Tỷ lệ có việc làm sau học nghề trên 70%.

Đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề hàng năm đạt ừên 80%. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 2.500 lượt cán bộ, công chức cấp xã.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2016 - 2020 là 218.729 triệu đồng.

Lập Phương