Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 18/1/2019 14:52

Sở GD&ĐT yêu cầu rà soát khắc phục công tác thư viện trường học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình thông báo kết quả kiểm tra công tác thư viện tại 12 trường THPT trên địa bàn năm học 2018 – 2019.

Bên cạnh những ưu điểm, nhiều hạn chế trong công tác thư viện cũng được đoàn kiểm tra chỉ ra. Một số thư viện có cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo quy định, diện tích nhỏ hẹp, chưa có phòng đọc cho giáo viên và học sinh. Một số trường còn có nhân viên thư viện là hợp đồng, kiêm nhiệm.

Nhiều thư viện chưa sử dụng phần mềm quản lý thư viện. Thư viện các trường còn nhiều sách giáo khoa, sách giáo viên theo chương trình cũ đã hết giá trị sử dụng nhưng chưa thanh lý. Một số trường chưa làm tốt công tác thẩm định nội dung sách khi đưa vào thư viện nên còn nhiều cuốn sách chưa thiết thực, hiệu quả sử dụng không cao.

Nhiều trường chưa quan tâm đến việc tổ chức hoạt động của thư viện, các hoạt động thư viện tổ chức chưa thường xuyên, chưa thiết thực; chưa có nhiều hoạt động giới thiệu sách mới, khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong học sinh. Tỷ lệ học sinh đọc, mượn sách trong thư viện còn rất hạn chế. Thủ tục mượn, trả sách còn rườm rà, không linh hoạt

Bên cạnh đó, việc thẩm định và giới thiệu sách theo quy định của Bộ GD&ĐT chưa được các nhà trường quan tâm thực hiện. Nhiều thư viện chưa ứng dụng công nghệ thông tin; chưa xây dựng thư viện trực tuyến; thư viện chưa giúp nhiều cho học sinh ôn tập, kiểm tra qua mạng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị rà soát lại tình hình thư viện tại đơn vị mình để có hướng chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; quan tâm đầu tư phát triển thư viện nhà trường và tổ chức hoạt động thư viện đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức.

Lập Phương

Tin tiêu điểm