Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 30/5/2019 11:10

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử trường học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo đó yêu cầu căn cứ quy định tại Thông tư của Bộ GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị xây dựng quy định cụ thể bộ quy tắc ứng xử để thực hiện.

Công khai Bộ Quy tắc ứng xử trong đơn vị trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại bảng tin của đơn vị; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tổ chức thực hiện, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện bộ quy tắc ứng xử về Sở theo định kỳ (trước ngày 20/4 hàng năm).

Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể trong triển khai bộ quy tắc ứng xử theo quy định.

Hải Bình