Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 6/1/2018 09:02

Sở GD&ĐT Thái Bình tuyển công chức

Sở GD&ĐT Thái Bình tuyển công chức

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Bình thông báo nhu cầu tuyển công chức làm việc tại Văn phòng Sở.

Cụ thể chỉ tiêu, trình độ, chuyên ngành cần tuyển như sau:

Số TT

Phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Chỉ tiêu cần tuyển

Trình độ đào tạo

Đối tượng, chuyên môn cần tuyển

1

Thanh tra

01

Đại học hệ chính quy

Giáo viên cấp Trung học phổ thông (THPT).

2

Phòng Giáo dục trung học

(chỉ đạo chuyên môn GDTrH)

03

Đại học hệ chính quy

Giáo viên cấp THPT các môn: Vật lý; Tiếng Anh; Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng.

3

Phòng Giáo dục Mầm non (chỉ đạo chuyên môn GDMN)

01

Đại học hệ chính quy hoặc Đại học không chính quy có bằng Thạc sỹ đúng chuyên ngành với hệ đại học.

- Công chức, viên chức các trường mầm non được đào tạo chuyên ngành giáo dục mầm non;

- Giáo viên khoa Mầm non của các trường CĐSP, ĐHSP;

- Chuyên viên phụ trách ngành học Mầm non của các phòng GD&ĐT.

Người đăng kí dự tuyển là cán bộ, giáo viên trường công lập hoặc chuyên viên các Phòng GD&ĐT, có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (không tính thời gian tập sự) và được công nhận danh hiệu là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên; hoặc giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; hoặc giáo viên dạy giỏi cấp cụm trường tối thiếu 2 năm (đối tượng dự tuyển vào phòng GDMN không cần đủ điều kiện về danh hiệu thi đua).

Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp vào ngày 19/01/2018 tại phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT Thái Bình.

Lập Phương