Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 7/3/2018 09:50

Sở GD&ĐT Sơn La đính chính việc dồn ghép, sáp nhập trường học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa có văn bản số 263/SGDĐT-KHTC, đính chính nội dung Công văn số 218/SGDĐT-KHTC ngày 13/02/2018 về việc lập phương án dồn ghép điểm trường, sáp nhập trường học, trong đó có nội dung làm thí điểm.

Cụ thể, bỏ khoản 2 tại Công văn số 218/SGDĐT-KHTC: Việc sáp nhập trường tiểu học với trường THCS, 02 trường tiểu học hoặc 02 trường THCS; mỗi huyện xây dựng phương án từ 02 đến 04 trường để thực hiện trong năm học 2018- 2019.

Sửa lại nội dung này là: Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có lộ trình, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, cơ bản mỗi xã có một trường phổ thông nhiều cấp học (cấp tiểu học, THCS) và một trường mầm non; đối với xã, phường, thị trấn có dân số đông, địa bàn rộng (đơn vị hành chính loại I) có thể thành lập 02-03 trường; năm 2018 phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn giảm 01 trường.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện theo nội dung đã đính chính, các nội dung khác thực hiện theo Kết luận số 473-KL/TU ngày 11/02/2018 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ và Công văn số 218/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT.

Lập Phương