Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 21/8/2017 14:09

Sở GD&ĐT Sơn La đẩy mạnh phân luồng, định hướng nghề cho học sinh phổ thông

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ -Năm học 2017 – 2018, Sở GD&ĐT Sơn La đã có những chuẩn bị tích cực cho năm học mới, đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm năm học mới là đẩy mạnh phân luồng, định hướng nghề nghiệp học sinh phổ thông.

Theo ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới là:

Tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn kết giáo dục và đào tạo với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục toàn diện; trong đó, giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, giáo dục trẻ; giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; giáo dục chuyên nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Trong năm học tới, Sở GD&ĐT Sơn La sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống trường, lớp học; nâng cao chất lượng đội ngũ và tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; chăm lo đời sống, sinh hoạt ăn ở cho học sinh các trường nội trú, bán trú.

Đồng thời, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục

Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cũng cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018, chú trọng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đặc biệt là nhiệm vụ đẩy mạnh phân luồng, định hướng nghề nghiệp học sinh phổ thông

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở trong và ngoài nhà trường. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm hướng các hoạt động giáo dục hướng nghiệp đáp ứng thị trường lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; tiếp tục thực hiện hợp tác, liên kết giữa trường phổ thông và trường chuyên nghiệp trên địa bàn để đào tạo và công nhận kỹ năng nghề cho học sinh.

Tổ chức sơ kết đánh giá sau một năm sáp nhập và công tác giáo dục hướng nghiệp tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên các huyện;

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, Sở GD&ĐT Sơn La đề nghị Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn riêng về việc thực hiện tinh giản biên chế và tuyển dụng giáo viên đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục và đào tạo; có cơ chế, chính sách để hợp đồng giáo viên mầm non, tiểu học để tăng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp.

Tiếp tục đầu tư ưu tiên cho giáo dục miền núi để hoàn thành Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên; nhà ở bán trú cho học sinh các xã đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị được bổ sung kinh phí hàng năm để mua sắm các thiết bị dạy học cho các trường học để thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

Ngọc Trang