Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 29/3/2018 08:51

Sở GD&ĐT Long An lưu ý thời gian nhận hồ sơ xét chuyển công tác

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Long An thông báo thời gian tiếp nhận, xét chuyển công tác công chức, viên chức năm 2018 và nhu cầu bổ sung viên chức năm học 2018-2019.

Theo đó, với bồ sơ xin chuyển ngoài tỉnh và hồ sơ xin chuyển đi - đến các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, TP Tân An, các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT: Chuyển đi nộp hồ sơ về Sở trước 31/3/2018; chuyển đến: Sở GD&ĐT nhận hồ sơ đến hết ngày 15/4/2018.

Đối với hồ sơ xin chuyển giữa các đơn vị trường trực thuộc Sở, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành việc xét chuyển công tác và nộp hồ sơ về Sở trước ngày 31/3/2018. Mọi trường hợp nộp hồ sơ trễ sẽ không được xem xét.

Sở GD&ĐT chỉ xem xét đối với những hồ sơ có đủ thành phần hồ sơ và không quá thời gian qui định.

Sở GD&ĐT cũng thống nhất xếp thứ tự ưu tiên đối với viên chức xin chuyển công tác như sau: Người có nhiều tiêu chí ưu tiên được xếp trước; trường hợp có cùng số tiêu chí ưu tiên thì xét người có thành tích khen thưởng cao hơn được xếp trước;

Trường hợp có cùng số tiêu chí ưu tiên và có cùng thành tích xuất sắc thì xét người có thâm niên làm việc tại đơn vị đang công tác nhiều năm hơn xếp trước. Chỉ thực hiện tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh khi không còn viên chức trong tỉnh xin chuyển đến ở cùng vị trí tiếp nhận. Công chức, viên chức chuyển công tác ngoài tỉnh, ngoài hồ sơ được nêu ở trên phải có các giấy tờ liên quan khác nếu đơn vị tiếp nhận yêu cầu.

Lập Phương