Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 8/12/2017 08:51

Sở GD&ĐT Đà Nẵng triển khai 4 dịch vụ công trực tuyến mức 3

Sở GD&ĐT Đà Nẵng triển khai 4 dịch vụ công trực tuyến mức 3

GD&TĐ - Sở GD&ĐT đã triển khai 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, trong đó có 4 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ở mức độ 3.

Danh mục 4 dịch vụ là: Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối với giáo viên không giảng dạy tại các trường công lập, tư thục có nguyện vọng giảng dạy bậc THPT trong các trường phổ thông, tại các cơ sở dạy thêm, học thêm; Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối với giáo viên đang giảng dạy tại các trường công lập, tư thục có nguyện vọng giảng dạy bậc THPT tại các cơ sở dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường; Cấp bản sao bằng THPT, bằng THPT hệ bổ túc; Cấp giấy chứng nhận về trình độ ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, để sử dụng 4 DVCTT của Sở GD&ĐT từ tháng 12/2017, tổ chức, cá nhân truy cập vào địa chỉ địa chỉ: http://danang.edu.vn/thu-tuc-hanh-chinh hoặc Cổng dịch vụ công trên Hệ thống chính quyền điện tử của thành phố tại địa chỉ: http://egov.danang.gov.vn/.

Theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng