Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 24/10/2019 16:15

Sở GD&ĐT Bến Tre đề nghị tạm dừng tuyển dụng viên chức

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở với nội dung tạm dừng tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020.

Theo văn bản này, thực hiện công văn số 5034/BNV-TCCB ngày 17/10/2019 của Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bến Tre năm 2020 thì biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo năm 2020 của tỉnh sẽ giảm 339 biên chế (tiểu học: 140; THCS: 121; THPT: 78) so với biên chế được giao năm 2019.

Để đảm bảo biên chế được giao ở năm học 2020-2021 không lớn hơn biên chế hiện có của ngành, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức đối với cấp học tiểu học và THCS theo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 của huyện, thành phố.

Các đơn vị trực thuộc Sở tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 theo kế hoạch số 1610/KH-SGD&ĐT ngày 13/9/2019 của Sở GD&ĐT.

Hải Bình

Tin tiêu điểm