Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 4/2/2018 08:26

Sở GD&ĐT Bắc Giang công bố quy định chuyển đổi vị trí công tác công viên chức

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2018.

Đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn công tác từ đủ 3 năm (36 tháng) đến 5 năm (60 tháng) tại các vị trí trong lĩnh vực, ngành nghề quy định.

Về cơ bản, việc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện ở trong phạm vi huyện, thành phố; trường hợp đặc biệt hoặc do nhu cầu bố trí công tác có thể luân chuyển giữa các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức được tiến hành thường xuyên mỗi năm một lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8; riêng đội ngũ kế toán các đơn vị thực hiện vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm.

Trong trường hợp công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì Giám đốc Sở xem xét, quyết định miễm nhiệm, chuyển đổi ngay.

Chuyển đổi vị trí công tác là công việc thường xuyên hàng năm nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, viên chức ở các đơn vị rèn luyện trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, đơn vị khác nhau; tránh tư trưởng bảo thủ, trì trệ đối với công chức, viên chức do làm công việc cố định trong thời gian dài; tránh biểu hiện quan liêu, hách dịch, tiêu cực trong đội ngũ công chức, viên chức.

Lập Phương

Tin tiêu điểm