Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 25/12/2018 14:07

Sinh động hóa giáo dục pháp luật trong nhà trường

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 về công tác pháp chế; trong đó có lưu ý về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Với nội dung này, Sở GD&ĐT yêu cầu đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhẹ nhàng, phù hợp với từng đối tượng trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Đổi mới phương pháp dạy lồng ghép tích hợp, đưa tiết học chính khoá ra ngoài nhà trường bằng nhiều hình thức tổ chức sinh động, thực tế cho học sinh dễ tiếp thu các kiến thức pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục, thực hiện sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật đầy đủ theo quy định. Chú trọng đánh giá, nhân rộng điển hình các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cơ sở về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Lập Phương