Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 27/10/2019 15:28

Siết quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có yếu tố nước ngoài

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT cho biết đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có yếu tố nước ngoài.

Theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, hiện nay các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có yếu tố nước ngoài dưới các hình thức sau: Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài; Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của nhà đầu tư trong nước liên kết giáo dục với nước ngoài thực hiện Chương trình Giáo dục tích hợp.

Bộ GD&ĐT cho biết đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có yếu tố nước ngoài.

Cụ thể, đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/09/2018 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và ban hành Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục để người dân biết hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên trên thực tế, có một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông không thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài, không thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài nhưng tên trường được đặt bằng tiếng nước ngoài, quảng cáo thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài gây hiểu lầm cho phụ huynh và xã hội, với mục đích thu học phí cao, không tương xứng với chất lượng.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu UBND các tỉnh/thành phố báo cáo về các trường có vốn đầu tư nước ngoài và việc thực hiện giảng dạy chương trình liên kết giáo dục với nước ngoài.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT và chỉ đạo các Sở GD&ĐT khẩn trương tiến hành kiểm tra hoạt động và việc thực hiện công khai theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục có giảng dạy chương trình giáo dục nước ngoài hoặc giảng dạy chương trình Việt Nam bằng tiếng nước ngoài;

Rà soát việc đặt tên và việc cơ sở giáo dục tự ý thay đổi tên gọi không đúng với quyết định cho phép thành lập trường. Đề xuất giải pháp để tăng cường quản lý đối với việc thành lập và hoạt động của các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.

Hải Bình

Tin tiêu điểm