Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 17/12/2013 17:12

Sẽ nâng cấp Trường CĐ Sư phạm Hà Nội lên ĐH

Sẽ nâng cấp Trường CĐ Sư phạm Hà Nội lên ĐH

(GD&TĐ) - Tại công văn số 2232 /TTg – KGVX, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về mặt chủ trương thành lập Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Sư phạm Hà Nội.

(GD&TĐ) - Tại công văn số 2232 /TTg – KGVX, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về mặt chủ trương thành lập Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Sư phạm Hà Nội.

Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Bộ GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc xây dựng Dự án thành lập Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội theo hướng xây dựng một trường ĐH chất lượng cao, có cơ sở vật chất hiện đại; đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao; chương trình, phương pháp đào tạo tiên tiến theo đúng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8  Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN