Giáo dục

Sẽ có quy định tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

MINH PHONG - 21:56 20/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Dự thảo nêu rõ: Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2018/ TT-BGDĐT ngày 28/2/2018; đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 28/2/ 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tên quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ sung như sau: “Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ”.

Dự thảo thông tư cũng quy định: Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy hàng năm được xác định không vượt quá tổng quy mô đào tạo chính quy xác định trên cơ sở năng lực của từng khối ngành, đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Điều 6 của Thông tư này trừ đi tổng quy mô sinh viên chính quy đang đào tạo tại cơ sở giáo dục và cộng thêm số sinh viên dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh”

Đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh được xác định chỉ tiêu nằm trong năng lực đào tạo của khối ngành tương ứng và không vượt quá 50 chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành đó.

Đối với ngành đào tạo có chương trình đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Điều 52 Luật Giáo dục đại học, có Nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Hội đồng trường thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này nhưng không vượt quá 120% chỉ tiêu tuyển sinh của ngành đó trong năm trước liền kề; phải công bố công khai trong đề án tuyển sinh và chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY 

Dự thảo thông tư cũng nêu: Thay đổi cụm từ “trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên” thành từ “trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non” tại các Điều 1, Điều 6, Điều 7 và Điều 8.

Thay đổi cụm từ “giáo dục thường xuyên” thành từ “đào tạo vừa làm vừa học” tại các Điều 8 và Điều 9.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc