Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 3/5/2018 14:36

Sẽ có Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Mới đây, Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, lấy ý kiến rộng rãi từ nay đến hết ngày 26/6/2018 trước khi ban hành chính thức.

Theo dự thảo, Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: tổ chức bộ máy, nhân sự; hoạt động dạy học; giáo viên, học viên và tài chính, tài sản của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Quy chế áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học, theo điều 4 của dự thảo thì Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước hoặc các cơ sở giáo dục đại học công lập đầu tư thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do tổ chức, cá nhân người nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng nêu: Sở GD&ĐT quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học sau: Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập trực thuộc sở giáo dục và đào tạo; Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục; trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở đóng tại địa phương; Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các cơ sở giáo dục đại học có địa điểm đào tạo ngoài khuôn viên nhà trường.

Cơ sở giáo dục đại học quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học do đơn vị thành lập không có địa điểm đào tạo ngoài khuôn viên nhà trường.

Minh Phong