Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/2/2017 18:07

Sáp nhập Trường CĐ Tài chính- Hải quan vào trường ĐHTài chính- Marketing

Sáp nhập Trường CĐ Tài chính- Hải quan vào trường ĐHTài chính- Marketing

GD&TĐ - Ngày 24/2, UBND TP Hồ Chí Minh có công văn số 783/UBND-VX gửi Bộ Tài chính về chủ trương hợp nhất hai trường đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, UBND TPHCM đã tiếp nhận công văn số 17408/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về xin ý kiến đối với chủ trương hợp nhất Trường CĐ Tài chính – Hải quan và Trường Đại học Tài chính – Marketing thành trường Trường Đại học Tài chính – Marketing.

UBND TPHCM có ý kiến như sau: Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đa dạng hóa hình thức đào tạo  đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế cũng như tăng cường việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị về tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư, đào tạo.

UBND TPHCM ủng hộ việc hợp nhất Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan và Trường Đại học Tài chính – Marketing thành trường Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Việc sáp nhập cần thực hiện đúng các trình tự và thủ tục theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Anh Tú

Tin tiêu điểm