Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 4/8/2017 18:29

Sáp nhập Cao đẳng Tài chính - Hải quan vào Đại học Tài chính - Marketing

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan vào Trường Đại học Tài chính - Marketing trực thuộc Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc sáp nhập Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan vào Trường Đại học Tài chính - Marketing theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Minh Phong