Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/3/2017 07:07

Sắp có quy định về môi trường GD an toàn

Sắp có quy định về môi trường GD an toàn

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Dự thảo Nghị định quy định rõ nội dung môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường với môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện; môi trường GD phòng, chống bạo lực học đường. Đồng thời quy định trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước về bảo đảm môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Cụ thể quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện gồm: Cơ sở GD không bị ảnh hưởng xấu của các nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, văn hóa và các loại hình kinh doanh, dịch vụ khác xung quanh trường học. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em của cơ sở GD. Đáp ứng các yêu cầu về tài liệu, học liệu giảng dạy và học tập sử dụng trong cơ sở GD; hoạt động trong cơ sở GD;

Thành viên thuộc cơ sở GD tôn trọng sự khác biệt; không kỳ thị, phân biệt đối xử về đặc điểm cá nhân, giới tính và hoàn cảnh gia đình đối với thành viên khác. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc cơ sở GD đạt các yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích…

Môi trường GD phòng, chống bạo lực học đường với các nội dung: Cơ sở GD có các hoạt động phòng ngừa bạo lực học đường;

Thành viên thuộc cơ sở GD chủ động áp dụng phương pháp GD bằng các biện pháp tích cực, không bạo lực; không xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác; không cổ vũ, kích động hành vi bạo lực; có trách nhiệm thông báo, tố giác các hành vi bạo lực học đường đến cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân.

Cơ sở GD có quy trình tiếp nhận thông tin và xử lý trường hợp bạo lực học đường.

P.L

Tin tiêu điểm