Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 13/3/2017 13:32

Rèn học sinh biết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội

Rèn học sinh biết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh hoạt động can thiệp đối với tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp.

Trong đó, yêu cầu tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tình hình và tác hại của việc sử dụng ma túy tổng hợp gây ra cho bản thân và cộng đồng.

Hoạt động truyền thông cần tập trung chủ yếu vào nhóm thanh, thiếu niên và các nhóm học sinh dễ bị tổn thương. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục phòng chống ma túy tổng hợp và các tệ nạn xã hội.

Công tác giáo dục phòng chống ma túy tổng hợp và các tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục phải gắn liền với việc xây dựng trường học an toàn, trật tự, không có tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Rèn học sinh các kỹ năng sống, biết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, có ý thức xây dựng trường học lành mạnh, không ma túy.

Đưa công tác phòng chống ma túy tổng hợp và các tệ nạn xã hội trong nhà trường là một trong các nội dung trọng tâm của năm học, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh.

Xây dựng tập thể nhà trường trở thành tập thể sư phạm đoàn kết, tích cực rèn luyện nhân cách và kiên quyết phòng, chống ma túy tổng hợp và các tệ nạn xã hội.

Thực hiện tích hợp, lồng ghép vào chương trình dạy học chính khóa ở các môn Sinh học, Đạo đức, Giáo dục công dân, Địa lý... trong việc giáo dục phòng chống ma túy tổng hợp và các tệ nạn xã hội cho học sinh.

Chỉ đạo giáo viên dạy các môn học này phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các tiết dạy theo quy định. Đối với các môn học khác, tùy theo bài dạy mà lồng ghép để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy tổng hợp.

Nắm chắc các đối tượng học sinh đang gặp khó khăn về tâm lý, sinh hoạt và học tập, phân công trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức Đoàn, Đội, Hội thường xuyên gần gũi, giúp đỡ và phối hợp với gia đình để tăng cường công tác giáo dục, tạo sự chuyển biến về thái độ, hành vi đạo đức, ý thức rèn luyện vươn lên...

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an cùng cấp; có trách nhiệm bàn giao học sinh về địa phương nơi học sinh cư trú khi kết thúc năm học...

Lập Phương

Tin tiêu điểm