Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/11/2017 22:59

TP Hồ Chí Minh:

Rà soát xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà soát, triển khai thực hiện, xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Trong đó yêu cầu mỗi cơ sở giáo dục cần xây dựng hệ giá trị, văn hóa đạo đức cốt lõi làm chuẩn mực, để mọi thành viên đồng thuận lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.

Các cơ sở đào tạo cần xây dựng và tổ chức hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao để tập hợp thu hút và giáo dục toàn diện đối với người học, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục và xây dựng môi trường văn hóa trường học. Tăng cường kiểm tra đôn đốc; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc...

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa tại đơn vị cụ thể, phù hợp với các bậc học,.... Theo đó nhà trường cần xây dựng quan hệ ứng xử giữa các thành viên chuẩn mực, theo đúng tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, nâng cao năng lực trình độ, phẩm chính trị, đạo đức nghề nghiệp…

Về xây dựng, sử dụng khẩu hiệu phù hợp trong khuôn viên trường học, mỗi cấp học, trình độ đào tạo cần có những khẩu hiệu riêng phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhà trường, của người học...

Lập Phương