Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 16/11/2013 19:49

Rà soát việc triển khai giảng dạy nội dung Giáo dục hòa nhập

Rà soát việc triển khai giảng dạy nội dung Giáo dục hòa nhập

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiến hành rà soát và đánh giá việc triển khai giảng dạy nội dung Giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo ngành sư phạm.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiến hành rà soát và đánh giá việc triển khai giảng dạy nội dung Giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo ngành sư phạm.

Hoạt động này nhằm triển khai Luật Người khuyết tật, để có cơ sở xây dựng nội dung đào tạo Giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo ngành sư phạm tại các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tổ chức thực hiện và gửi phiếu rà soát về Bộ qua Vụ Giáo dục ĐH trước ngày 23/11/2013.

Danh sách tham gia rà soát gồm 82 cơ sở giáo dục ĐH và CĐ. Xem danh sách các trường tại đây

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN