Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 10/1/2019 15:41

Gia Lai:

Rà soát tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng toàn bộ cán bộ quản lý giáo dục

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện rà soát tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng đối với toàn bộ cán bộ quản lý của đơn vị theo chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Đồng thời, đánh giá chất lượng, số lượng cán bộ quản lý hiện có của đơn vị; căn cứ kế hoạch, quy môn phát triển trường lớp trong những năm tiếp theo, đối chiếu với quy định của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, nguồn quy hoạch cán bộ quản lý Sở phê duyệt để xây dựng kế hoạch bổ sung cán bộ quản lý theo hướng đủ số lượng, năng lực để điều hành hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Trên cơ sở đó, chủ động có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định; số lượng, chức danh cán bộ quản lý cần đề nghị Sở xem xét bổ sung, các đơn vị thực hiện theo quy trình quy định đã được Sở GD&ĐT công bố về hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.

Lập Phương

Tin tiêu điểm